Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
การจัดองค์ความรู้ KM
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการ
งานทะเบียนราษฏรและบัตร
งานป้องกันและบรรเทาฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการเกษตร
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานสาธารณูปโภค
งานแบบแผนและก่อสร้าง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (06 มิ.ย. 2560)  
งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2560 (08 พ.ค. 2560)  
ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำ... (20 เม.ย. 2560)  
งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560 (10 เม.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (07 เม.ย. 2560)
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินการของศูนยืปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย (31 มี.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... (29 มี.ค. 2560)
การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (13 มี.ค. 2560)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2560... (13 มี.ค. 2560)
งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (09 มี.ค. 2560)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (28 ก.พ. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... (23 ก.พ. 2560)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256... (23 ก.พ. 2560)
งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2560 (21 ก.พ. 2560)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2560 (14 ก.พ. 2560)
ประกาศรับสมัครพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (06 ก.พ. 2560)
ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (27 ม.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2560 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย (17 ม.ค. 2560)
งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559 (12 ม.ค. 2560)
ประกาศ การรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (15 ธ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การประชุมประชาคม ประจำเดื... (19 มิ.ย. 2560)  

โครงการสืบสานป๋าเวณีปีใหม... (04 พ.ค. 2560)  

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (04 พ.ค. 2560)  

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ... (04 พ.ค. 2560)

การประชุม คณะผู้บริหาร แล... (18 พ.ย. 2559)

บรรยากาศการรับลงทะเบียนผู... (16 พ.ย. 2559)

ตัดแต่งกิ่งไม้ ถนนสายตำบล... (02 พ.ย. 2559)

พนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอ... (26 ก.ย. 2559)

โครงการอบรมให้ความรู้สิทธ... (27 ก.ค. 2559)

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (22 มิ.ย. 2559)

ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเฉล... (31 ส.ค. 2558)

โครงการปลูกป่า (20 ส.ค. 2558)

กิจกรรม (16 มิ.ย. 2558)

โครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน ... (12 พ.ค. 2558)

โครงการสืบสาน ป๋าเวณี ปี๋... (11 พ.ค. 2558)

กิจกรรม 5 ส. เนื่องในวันท... (20 มี.ค. 2558)

กิจกรรมงานกีฬาศูนย์พัฒนาเ... (09 มี.ค. 2558)

งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำ... (02 มี.ค. 2558)

โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป... (23 ก.พ. 2558)

โครงการ พช. ยุคใหม่ ใส่ใจ... (23 ก.พ. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ที่ตั้ง : 222 หมู่ 5, ถนนพหลโยธิน, ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  57000
โทรศัพท์ 0-5317-0363 ต่อ 10 โทรสาร 0-5367-3843 ต่อ 16   E-mail : admin@
paoordonchai.go.th
paoordonchai.go.th