หน้าหลัก หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
9 มิ.ย. 2563ประกาศ ราคากลางถนนลาดยางแอสฟัลติก ฯ สายทางบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 8 - บ้านร่องขุ่น หมู่ที่ 1 42
9 มิ.ย. 2563ประกาศ เชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 8 - บ้านร่องขุ่ 33
9 มิ.ย. 2563ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 93
5 มิ.ย. 2563ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 157
18 พ.ค. 2563ประกาศ การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 318
29 เม.ย. 2563ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 52
23 เม.ย. 2563ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 67
23 เม.ย. 2563ประกาศ โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 38
9 เม.ย. 2563ประกาศฯ เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรงโควิ 44
15 มี.ค. 2563ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล(ชุดที่ 1) 50
1 ก.ค. 2563ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 12
26 มิ.ย. 2563ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านริมลาว-บ้านห้วยทราย 19
23 มิ.ย. 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 22
11 มิ.ย. 2563ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (หมู่ 3 - หมู่ 16 ) 31
11 มิ.ย. 2563ประกาศ e-bidding (โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 3 -หมู่ 16) 25
5 มิ.ย. 2563ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 24
5 มิ.ย. 2563ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านริมลาว 31
2 มิ.ย. 2563ประกาศ ร่าง e-bidding (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านสันมะนะ) 24
29 พ.ค. 2563ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 37
19 พ.ค. 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 63 36