หน้าหลัก หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
18 พ.ค. 2563ประกาศ การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 99
29 เม.ย. 2563ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19
23 เม.ย. 2563ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 32
23 เม.ย. 2563ประกาศ โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 16
9 เม.ย. 2563ประกาศฯ เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรงโควิ 21
15 มี.ค. 2563ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล(ชุดที่ 1) 19
6 มี.ค. 2563ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 19
4 มี.ค. 2563ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 14
13 ก.พ. 2563ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัญสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 18
1 ก.พ. 2563ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่องการชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๓ 37
19 พ.ค. 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 63 12
18 พ.ค. 2563ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝายน้ำล้นคอนกรีตเหล็ก 18
5 พ.ค. 2563ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง 20
5 พ.ค. 2563ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝายน้ำล้นคอนกรีตเหล็ก 33
27 เม.ย. 2563ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง 27
22 เม.ย. 2563ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด บ้านปุยคำ 31
22 เม.ย. 2563ประกาศ การขายครุภัณฑ์ที่ชำรุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 21 รายการ 38
3 เม.ย. 2563ประกาศ ผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 25
3 เม.ย. 2563ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุยคำ หมู่ที่ 14 15
3 เม.ย. 2563ประกาศ e-bidding โครงการฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านปุยคำ 19