ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายกิติพงษ์ มอญเพชร

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 15:55 น.


"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า กรณภทร วิวัฒนะมงคล ทต.ป่าอ้อดอนชัย

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 11:35 น.


"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางศิรัญญา จินะสาม พนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 11:35 น.


"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางอรุณี พรมคำปา

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09:08 น.


"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเหมือนจันทร์ ชอบจิตร

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09:07 น.


"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปนัดดา วันทะนะ

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09:07 น.


"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางศิริพร มโนจิตต์

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09:07 น.


"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐทิชา จันแปงเงิน

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09:06 น.


"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววราภรณ์ มโนจิตต์

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09:06 น.


"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกุลิสรา นำทาน

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09:06 น.


"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายวสิษฐ์พล แสงทาน

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09:05 น.


"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายมนตรี ยานะนวล รองปลัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08:41 น.


"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางยุพิน รักคำ ปลัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08:38 น.


"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญเสริม นันทะชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08:37 น.


"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายเดชณรงค์ คำน้อย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดินชัย

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08:37 น.


"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวคนึงนิตย์ พรมมินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08:36 น.


"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายสุรฬ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08:35 น.


"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายศิริมงคล คำดี รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าอ่อเอนชัย

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08:34 น.


"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายศุภชัย กันทะพรม พร้อมครอบครัว

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 19:54 น.


"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายไชยปรุฬห์ เจริญรัตนวิชิต พร้อมครอบครัว

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 19:52 น.


"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายประทีป เพ็ญแจ้ง

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10:15 น.