ติดต่อเรา


สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

222 หมู่ 5, ถนนพหลโยธิน, ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, 57000 โทรศัพท์: 053 170 363 Email : paoordonchai@hotmail.com