ติดต่อเรา


สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

222 หมู่ 5, ถนนพหลโยธิน, ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, 57000 โทรศัพท์: 053 170 363 โทรสาร: 053 170 363 ต่อ 13    Email : paoordonchai@hotmail.com  facebook : Paoor Donchai | Facebook