ติดต่อเรา


สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

222 หมู่ 5 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์: 053 170 363 โทรสาร: 053 170 363 ต่อ 49    Email : paoordonchai@hotmail.com  facebook : Paoor Donchai | Facebook