ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง


8 ก.พ. 2564 | 29


ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง