ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ว่าด่วยการประกาศศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 (พ.ศ.2564)


29 เม.ย. 2564 | 10