ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่องการชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๓