สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564) การอนุญาตก่อสร้าง/ดับแปลง/รื้อถอนอาคาร