ประชาสัมพันธ์ โครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19"


4 มิ.ย. 2564 | 105


โครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19" โครงการมอบธารน้ำใจสู่ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง และประชาชนที่ต้องกักกันตน เพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด - 19 ระลอกใหม่ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ https://drive.google.com/drive/folders/1yyWpLmPp8ik8i-VsxHl0O-1vAXWGPtv8