ประกาศ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านปุยคำ หมู่ 14 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


24 ก.พ. 2565 | 221