ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)