ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ และขนย้ายขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566)