ประกาศ เผยแพร่ราคากลางการจัดจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ และขนย้ายขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนพฤศจิกายน 2565 - เดือนกันยายน 2566๋)


12 ต.ค. 2565 | 56