ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะ และขนย้ายขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566)


26 ต.ค. 2565 | 65