เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่


28 ต.ค. 2565 | 71


เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์ เพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567   มีกำหนดการดังนี้

     วันที่ 8  พฤศจิกายน  2565

     เวลา  08.30  น - 12.00  น  หมู่ที่ 1-10  จำนวน  83   ราย

     เวลา  13.00  น - 16.30  น   หมู่ที่ 11-21  จำนวน  96  ราย 

จึงแจ้งให้ผู้สูงอายุที่จะลงทะเบียนมาตามวันและเวลาดังกล่าว