ประกาศ เรื่อง การรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


10 พ.ค. 2566 | 250