ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


30 พ.ค. 2566 | 598


รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา


ระหว่างวันที่ 9 - 21 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ