ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


10 ส.ค. 2566 | 469


ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 28  สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ