ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะ และขนย้ายขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตั้งแต่เดือน พ.ย.2566 - ก.ย.2567)