ประกาศ เผยแพร่ราคากลางการจัดจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ และขนย้ายขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตั้งแต่เดือนพ.ย.2566 - ก.ย.2567)


2 ต.ค. 2566 | 39