ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


1 ธ.ค. 2566 | 297


ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน สังกัด สำนักปลัดเทศบาล  จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 13 - 21  ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ