ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก


17 ม.ค. 2567 | 48


ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
ด้วยทางสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย
เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2567