ขั้นตอนการแจ้งติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า ผ่านช่องทางออนไลน์


18 ม.ค. 2567 | 59


ขั้นตอนการแจ้งติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า ผ่านช่องทางออนไลน์ผู้มีความประสงค์จะแจ้งติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า สามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยกรอกข้อมูล รายละเอียดการแจ้งติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าของท่าน ลงในแบบฟอร์มออนไลน์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 

1. คลิกที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/1mNIMr1Ki6o6msDyeUO5WJv4FO0L8EwZWTz_9nlAvUmA/viewform?edit_requested=true

 

2. กรอกข้อมูล รายละเอียดการแจ้งติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าลงในแบบฟอร์ม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากมี * สีแดง ที่หัวข้อใด แสดงว่าเป็นข้อมูลจำเป็นที่จะต้องกรอกให้ครบถ้วน

 

3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  กดปุ่ม (ส่ง)  

 

4. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจะทำการตรวจสอบรายละเอียด และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม