ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นกรรมมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย


26 ม.ค. 2567 | 77


รับสมัครบุคคลเป็นกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย (พนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)

ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2567