หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

นางยุพิน รักคำ

ปลัดเทศบาล

081-8859153

รองปลัดเทศบาล

นายมนตรี ยานะนวล

รองปลัดเทศบาล

097-9181268

หมวดหมู่

ไฟล์เอกสารทั้งหมด