ภาพกิจกรรม


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 13 มี.ค. 2563

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดโคโรนา 2019 ( โควิท 19 )ให้กับวิทยากร ครู ก.จำนวน 140 คน ที่ห้องประชุมต้นอ้อ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบทบาทของสตรี

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบทบาทของสตรี

วันที่ 6 มี.ค. 2563

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบทบาทของสตรี โดยมีนายสุกิจ แก้วแกมจันทร์ ปลัดอำเภอชำนาญการพิเศษ ตัวแทนนายอำเภอเมืองเชียงรายและ นายสุรพล วงศ์วัฒนะ นายกเ

วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 11 ม.ค. 2563

กองการศึกษา เทศบาลป่าอ้อดอนชัย ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดย นายสุรพล วงศ์วัฒนะ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมเปิดงา

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ

วันที่ 20 ธ.ค. 2562

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดย นายสุรพล วงศ์วัฒนะ