ภาพกิจกรรม


เจ้าหน้าที่งานป้องกันเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ร่วมพิธีปล่อยขบวนชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง 9 ตำบล เขตอำเภอเมืองเชียงราย

เจ้าหน้าที่งานป้องกันเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ร่วมพิธีปล่อยขบวนชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง 9 ตำบล เขตอำเภอเมืองเชียงราย

วันที่ 23 ก.พ. 2564

เจ้าหน้าที่งานป้องกันเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ร่วมพิธีปล่อยขบวนชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง 9 ตำบล เขตอำเภอเมืองเชียงราย โดยนายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธาน ในพิธี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 256