ภาพกิจกรรม


ช่องทางการเข้าร่วมทำกิจกรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ผ่านลิ้งค์ หรือ คิวอาร์โค้ด

ช่องทางการเข้าร่วมทำกิจกรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ผ่านลิ้งค์ หรือ คิวอาร์โค้ด

วันที่ 20 พ.ค. 2564

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมทำกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ในรูปแบบออนไลน์ ณ ที่พักของตนเอง ระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2564

โครงการวันวิสาหบูชาวันสำคัญโลก

โครงการวันวิสาหบูชาวันสำคัญโลก

วันที่ 19 พ.ค. 2564

เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา  วันสำคัญโลก พุทธศักราช 2564  และในช่วงสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคน  เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชั

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

วันที่ 30 เม.ย. 2564

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล โดยจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะและพานพุ่ม ณ สำนักงาน เทศบาลตำบลป่