ภาพกิจกรรม


การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

วันที่ 8 ก.ค. 2563

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเ

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

วันที่ 1 ก.ค. 2563

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/erum4p

กิจกรรม คณะผู้บริหาร

กิจกรรม คณะผู้บริหาร

วันที่ 30 มิ.ย. 2563