ภาพกิจกรรม


นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย เป็นประธานเปิด โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่มูเซอ (ชาติพันธ์ลาหู่) หมู่ ที่ 14 บ้านปุยคำ

นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย เป็นประธานเปิด โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่มูเซอ (ชาติพันธ์ลาหู่) หมู่ ที่ 14 บ้านปุยคำ

วันที่ 4 ม.ค. 2566

วันที่ 5  มกราคม  2566  นายสุรฬ์พลฎ์  ดุรงคชยานุรักษ์  นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร  เ)้นปรธานเปิด โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่มูเซอ (ชาติพันธ์ลาหู่)   นางยุพิน รักคำ  ปลัดเทศบาลเข้าร่วม  โดยมี  นา

งานกีฬาป่าอ้อดอนชัยเกมส์ ครั้งที่ 15

งานกีฬาป่าอ้อดอนชัยเกมส์ ครั้งที่ 15

วันที่ 17 ธ.ค. 2565

งานกีฬาป่าอ้อดอนชัยเกมส์  ครั้งที่ 15  วันที่ 17 ธันวาคม  2565  ณ สนามกีฬาตำบลป่าอ้อดอนชัย  บ้านหนองหม้อหมู่ ที่ 9

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันที่ 13 ธ.ค. 2565

วันที่  9  ธันวาคม  2565  เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุ