ภาพกิจกรรม


นายอำเภอเมืองเชียงราย ลงพื้นที่ หมู่ 1 ,3,15

นายอำเภอเมืองเชียงราย ลงพื้นที่ หมู่ 1 ,3,15

วันที่ 24 พ.ค. 2565

วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐  น  นายบุญธรรม  ทองพิจิจร  นายอำเภอเมืองเชียงราย  นายรัชพงศ์  ศิริมี  ปลัด อาวุโสอำเภอเมืองเชียงราย ลงพื้นที่พร้อมด้วย  นายสุรฬ์พลฎ์  ดุรงคชยานุรักษ์  นายกเทศ

มอบถุงยังชีพ หมู่ 1,3,15

มอบถุงยังชีพ หมู่ 1,3,15

วันที่ 23 พ.ค. 2565

วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๔.๓๐  น  นายสุรฬ์พลฎ์  ดุรงคชยานุรักษ์  นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย คณะผู้บริหาร  นายจำรัส  ทองคำ  รองประธานสภา   นางยุพิน  รักคำ  ปลัดเทศบาล  นายมนตรี  ยานะนวล  รอง

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ 11 เม.ย. 2565

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายสุรฬ์พลฎ์ ดุรงคชย

ลงนามข้อตกลง ณ วิทยาลัยเชียงราย

ลงนามข้อตกลง ณ วิทยาลัยเชียงราย

วันที่ 29 มี.ค. 2565

ในวันที่  ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๕  นายสุรฬ์พลฎ์  ดุรงคชยานุรักษ์  นากเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย และ ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ อธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(mou)  ระหว่าง เทศบาล