ภาพกิจกรรม


ประเมินคุณภาพและมาตรฐานในการบริการสุขภาพปฐมภูมิประจำปี 2566

ประเมินคุณภาพและมาตรฐานในการบริการสุขภาพปฐมภูมิประจำปี 2566

วันที่ 12 ก.ย. 2566

วันที่ 12 กันยายน 2556 นายสุรฬ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย มอบหมายให้ นายศิริมงคล คำดี รองเทศมนตรี และเจ้าพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประเมินคุณภาพและมาตรฐานในการ

โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้

โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้

วันที่ 8 ก.ย. 2566

วันที่ 8 กันยายน 2566 นางสาวคนึงนิตย์ พรมมินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย  พนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครหมู่บ้าน เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมท

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

วันที่ 7 ก.ย. 2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 นายสุรฬ์พล ดุรงคชยานุรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ครั้งที่ 6 ประจำ

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ประจำเดือนกันยายน

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 5 ก.ย. 2566

วันที่ 5 กันายน 2566 นายสุรฬ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ประชุมประจำเดือน