โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 184 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดโคโรนา 2019 ( โควิท 19 )ให้กับวิทยากร ครู ก.จำนวน 140 คน ที่ห้องประชุมต้นอ้อ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


ภาพกิจกรรม