วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ณ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 62 ครั้ง

วันที่ 8  ตุลาคม  2565  นายสุรฬ์พลฏ์ ดุรงคชยานุรักษ์  นายกเทศมนตรี  มอบหมายให้  นางสาวคนึงนิตย์  พรมมินทร์  รองนายกเทศมนตรี พบปะ กับประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าอ้อดอนชัยที่มาลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่  ณ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  


ภาพกิจกรรม