ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 211 ครั้ง

วันที่ 8  พฤศจิกายน  2565  นายสุรฬ์พลฏ์ ดุรงคชยานุรักษ์  นายกเทศมนตรีเป็นประธาน การประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอาหารปลอดภัย ตามโครงการพัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ โดยเทศบาลตำบลป่าอ่อดอนชัย  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย 


ภาพกิจกรรม