งานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 69 ครั้ง

วันที่ 8  พฤศจิกายน  2565   เวลา 19.00 น -  20.30 น  นายสุรฬ์พลฏ์  ดุรงคชยานุรักษ์  นายกเทศมนตรี เป็นประธาน เปิดงานสืบสานประเพ๊   ลอยกระทง    หมู่ 8  สันมะนะ และ วัดป่าอ้อดอนชัย  โดยมี คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  นางยุพิน  รักคำ  ปลัดเทศบาล  ฝ่ายปกครอง ร่วมงาน


ภาพกิจกรรม