เปิดโครงการ คัดแยกขยะ ลดโรคร้าย ลดโลกร้อน ปีงบประมาณ 2566


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 56 ครั้ง

วันที่ 14  พฤศจิกายน 2565  นายสุรฬ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิด โครงการ  คัดแยกขยะ ลดโรคร้าย ลดโลกร้อน  ณ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย


ภาพกิจกรรม