โครงการ พัฒนานครเชียงราย สู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ โดยเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 44 ครั้ง

วันที่ 24  พฤศจิกายน 2565   นายสุรฬ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์  นายกเทศมนตรี  เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการ  พัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ  โดยมีนางยุพิน รักคำ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม และมีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าอ้อดอนชัยเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย 


ภาพกิจกรรม