ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565


เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 38 ครั้ง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  นายยุทธพงษ์ ไวยะกา  ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่  4 ประจำปี 2565  ณ ห้องประชุม ต้นอ้อ 1  เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  


ภาพกิจกรรม