พิธีส่งมอบ ประปา หมู่ที่ 14


เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 35 ครั้ง

วันที่ 9  ธันวาคม 2565  นายสุรฬ์พลฎ์  ดุรงคชยานุรักษ์  นายกเทศมนตรี  พร้อมคณะผู้บริหาร  ประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  พนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย  ร่วมพิธี เปิด และส่งมอบประปา  หมู่ที่  14  บ้านปุยคำ 


ภาพกิจกรรม