กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 61 ครั้ง

วันที่  9  ธันวาคม  2565  เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุมต้นอ้อ 1 เทศาลตำบลป่าอ้อดอนชัย


ภาพกิจกรรม