นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย เป็นประธานเปิด โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่มูเซอ (ชาติพันธ์ลาหู่) หมู่ ที่ 14 บ้านปุยคำ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2566

เข้าชมแล้วทั้งหมด 23 ครั้ง

วันที่ 5  มกราคม  2566  นายสุรฬ์พลฎ์  ดุรงคชยานุรักษ์  นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร  เ)้นปรธานเปิด โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่มูเซอ (ชาติพันธ์ลาหู่)   นางยุพิน รักคำ  ปลัดเทศบาลเข้าร่วม  โดยมี  นางบุฟผา  ปุยคำ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14  บ้านปุยคำ เป็นผู้กล่าวรายงาน  มีผู้นำชนเผ่า  พี่น้องชนเผ่าเข้าร่วมโครงการดังกล่าว


ภาพกิจกรรม