ซ่อมแซมไฟสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 2,11,13 ทั้งหมด 4 จุด


เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 104 ครั้ง


ภาพกิจกรรม