โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี


เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 359 ครั้ง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล วงศ์วัฒนะ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย

และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี

จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเทพนิมิต

(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ประจำปีงบประมาณ 2562)


ภาพกิจกรรม