โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้


เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2566

เข้าชมแล้วทั้งหมด 49 ครั้ง

วันที่ 8 กันยายน 2566 นางสาวคนึงนิตย์ พรมมินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย  พนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครหมู่บ้าน เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย จำนวน 2 ราย ณ​ บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 20  


ภาพกิจกรรม