กิจกรรมมหกรรมสุขภาพ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2566

เข้าชมแล้วทั้งหมด 63 ครั้ง

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 กองศึกษาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ได้จัดโครงการการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก 0-3 ปี สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจและควบคุมโรคในชุมชน โดยมี นายสุรฬ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์  นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ อาคารโดมกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย


ภาพกิจกรรม