ต้อนรับข้าราชการโอนย้าย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2566

เข้าชมแล้วทั้งหมด 65 ครั้ง

วันที่ 1 พฤศิกายน 2566 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย นำโดย นายสุรฬ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบล คณะบริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ยินดีต้อนรับข้าราชการโอนย้าย นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย โอนย้ายมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุม ต้นอ้อ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย


ภาพกิจกรรม