โครงการพัฒนานครเชียงราย สู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2566

เข้าชมแล้วทั้งหมด 23 ครั้ง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายสุรฬ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์ นายกเทศมนตีตำบลป่าอ้อดอนชัย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตพืชผักปลอดสารพิษแบบครบวงจร(ครั้งที่2) โครงการพัฒนานครเชียงราย สู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ โดยมี นายสำราญศักดิ์ วงศ์ช่วย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมต้นอ้อ 1 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย


ภาพกิจกรรม