ต้อนรับข้าราชการโอนย้าย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2566

เข้าชมแล้วทั้งหมด 40 ครั้ง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย นำโดย นายสุรฬ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบล คณะบริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ยินดีต้อนรับข้าราชการโอนย้าย นายชูชาติ เถาวัลยา มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย โอนย้ายมาจาก เทศบาลตำบลเชียงคำ จังหวัดพะเยา


ภาพกิจกรรม