โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า - ชาติพันธุ์ ในตำบลป่าอ้อดอนชัย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2567

เข้าชมแล้วทั้งหมด 64 ครั้ง

วันที่ 6 มกราคม 2567 นายสุรฬ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นางสาวคนึงนิตย์ พรมมินทร์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับคณะผู้บริหารและกองการศึกษาเทศบาล เปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า - ชาติพันธุ์ ในตำบลป่าอ้อดอนชัย และร่วมชมการแสดงของพี่น้องชนเผ่า-ชาติพันธุ์ ณ ลานประเพณีบ้านปุยคำ ม.14


ภาพกิจกรรม