ต้อนรับข้าราชการโอนย้าย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2567

เข้าชมแล้วทั้งหมด 68 ครั้ง

วันที่ 16 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย นำโดย นายศิริมงคล คำดี รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ยินดีต้อนรับข้าราชการโอนย้าย นางสาวศิรินทิพย์ ปิจจะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน โอนย้ายมาจาก เทศบาลตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย


ภาพกิจกรรม