โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน RE-X-RAY


เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2567

เข้าชมแล้วทั้งหมด 88 ครั้ง

วันที่ 25 มกราคม 2567 นายสุรฬ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตาม RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในพื้นที่ตำบลป่าอ้อดอนชัย จำนวน 21 หมู่บ้าน


ภาพกิจกรรม