งานเกษตรปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัยและของดีป่าอ้อดอนชัย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2567

เข้าชมแล้วทั้งหมด 41 ครั้ง

วันที่ 31 มกราคม 2567 นายสุรฬ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิด งานเกษตรปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัยและของดีป่าอ้อดอนชัย ณ โรงเรียนสันกลาง บ้านสันกลางหมู่ที่ 13


ภาพกิจกรรม