การแข่งขันทักษะทางวิชาการ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 413 ครั้ง

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


ภาพกิจกรรม