คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 1/2564


เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 114 ครั้ง

❗️❗️ด่วน...คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ออกคำสั่ง ที่ 1/2564
เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (5 ม.ค. 64) จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
.
????โดยมีคำสั่งให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ลงทะเบียนรายงานตัวทางแอปพลิเคชันไลน์โดย QR Code เชียงรายสวัสดีและ แอปพลิเคชัน
.
2. เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองแบบเข้มข้นและให้กักกันตนเอง เป็นเวลา 14 วัน หรือ เท่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
.
3. ระหว่างอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด (D M H T T) ประกอบด้วย เว้นระยะห่างกัน (D-Distancing) สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย (M-Mask wearing) หมั่นล้างมือ (H-Hand washing) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (T-Temperature check) และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ (T-Thaichana)/หมอชนะ
.
4. งดเว้นการเข้าไปในพื้นที่ที่มีการรวมคนจำนวนมาก/สถานบันเทิง
.
5. หากมีอาการ ไข้ ไอ เป็นหวัด จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบพบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที


????❗️❗️ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคอาจสั่งให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเข้ารับการตรวจคัดกรองโดยวิธีตามที่เห็นสมควร


ภาพกิจกรรม