ขยายกำหนดเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564


เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 89 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ขอประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 เป็นการทั่วไป ออกไปเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการจัดเก็บภาษีฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน